Reduksjonsgir

Alle girtypene blir levert med følgende hovedkomponenter:

•Girhus i støpejernsutførelse for stivest mulig konstruksjon

•Inngående aksel tilpasset fleksibel kobling

•Hydraulisk lamellplate-clutch for sikker og myk innkobling

•Tannhjul med herdet og slipt fortanning for sikker og stille gange

•Hydraulisk servomotor for nøyaktig justering av propellstigning

•Kraftig dimensjonert utgående aksel tilpasset propellakselflens

•Alle lager av rullelager type med minimalt friksjonstap og lang levetid

•Kraftig dimensjonert sfærisk trustlager med minimalt friksjonstap og lang levetid

 
 

Reduksjonsgir med vertikal eller horisontal offset

Reduksjonsgir med vertikal eller horisontal offset er konstruert for motorer fra 150 kW til 12 000 kW. Maksimalt inngående turtall varierer fra 3200 o/min på de minste girene til 1000 o/min på de største. Reduksjonsforholdet varierer fra 2:1 til 10:1. De største reduksjonene går over to sett tannhjul og kan leveres med kraftuttak for hydrauliske pumper eller akselgenerator.


GXU girkasse

GXU gir er konstruert for å brukes på fartøy der lengden av maskinrommet er begrenset. Giret kan leveres med forskjellige senterhøyder for best mulig plassering i maskinrommet. Det er benyttet spiralkoniske tannhjul av beste kvalitet i giret. Giret er basert på en kraftig konstruksjon for å oppnå en høyest mulig driftssikkerhet. Kraftuttak for drift av hydrauliske pumper eller generator kan også leveres etter behov.

GXU girkassen kan bli drevet av dieselmotor, naturgass-motor eller e-motor. Denne type motor er mest bruk av tørrlasteskip, lastebåter og brønnbåter.


Reduksjonsgir for to motorer

Reduksjonsgir for to motorer benyttes ofte der kravet til effektbehov på propellen varierer. Det kan velges om begge motorene skal kjøres samtidig eller kun den ene. I fartøy der det er krav til ekstra driftssikkerhet er dette en fornuftig løsning. Motorene kan plasseres enten foran eller bak giret. Kraftuttak for drift av hydrauliske pumper eller generator kan også leveres.

Reduksjonsgir for to motorer er en svært fleksibel og trygg løsning. Ved å benytte korrekt type kombinasjon av hovedmotor og e-motor, vil drivstoff- forbruk og utslipp reduseres. Girkassen kan bli drevet av en dieselmotor, naturgass- motor, e-motor eller en kombinasjon av disse.

 
 

2-speed girkasse

2-speed girkasse brukes på fartøy med stor variasjon i kraftbehov. Denne konfigurasjonen har følgende fordeler:

•To forskjellige propellhastigheter ved konstant motorhastighet

•Propellen kan betjenes med optimal hastighet både ved høy og lav belastning

•Minimert zero pitch tap ved "lavt gir"

•Minimert propellestøy ved "lavt gir"

•Drivstoffsparing ved lav belastning


Lysbilde5.jpeg

I høygir er koblingen 1 tilkoblet og koblingen 2 er utkoblet, hvilket betyr at full motorkraft kan gis til propellen og overskytende kraft til akselgeneratoren. I lavgir er koblingen 1 frakoblet og koblingen 2 er forkoblet, noe som resulterer i redusert motoreffekt til propellen på grunn av lavere propellhastighet og overskytende kraft til akselgeneratoren. Begge girene tillater kontinuerlig drift av generatoren ved konstant hastighet på kraftuttaksakselen.

I tillegg kan girkassen konstrueres med en tredje kobling for å frigjøre akselgeneratoren når det er nødvendig. I tillegg til 2-speed girkassen kan fartøyet også benytte flytende frekvens, slik at motorhastigheten senkes i "generator modus". Variasjoner i motorhastigheten som tilsvarer svingningsfrekvensen for akselgeneratoren fra 50 Hz til 60 Hz muliggjør optimal propellhastighet i hele driftsområdet.

 
Banner gradert bakgrunn.PNG
 

Hybrid fremdrift

Et hybrid fremdriftssystem er mest passende for skip med variabelt effektskrav, som muliggjør optimale driftsforhold for motor over et bredt kraftområde. E-motoren bidrar til synkron hastighet, men for å få optimal propellhastighet, er det å foretrekke å regulere hastigheten med en frekvensomformer for drivstoffbesparelser og lavere utslipp.

Hybride fremdriftssystem kombinerer det beste fra to systemer; diesel, elektrisk og dieselmotorisk fremdrift. Dieselmekanisk kjøring brukes til passasje fra A til B. For standby, DP eller andre driftsmoduser hvor variable propellhastigheter er fordelaktige, benyttes dieselelektrisitet.

"Boost" -drift innebærer at hovedmotoren og den elektriske motoren opererer sammen, for maksimal effekt, som oftest brukes til tunge laster som tauing, ankerhåndtering eller tråling. Ved å benytte en elektrisk motor i tilfelle hovedmotoravbrudd er kjent som en “Ta meg hjem” -stasjon. Fra grunnleggende til mer komplekse konfigurasjoner er et stort antall operasjonsmoduser tilgjengelig.

 

Reduksjonsgir for to motorer
PTO / PTI tilkoblet før hovedkoblingen (C1 - C2) med separate klemmer (C3) og (C4) på hovedmotoren. Denne funksjonen er også brukt på dobbeltskruede fartøy, noe som gir mulighet til å betjene fartøyet med bare en hovedmotor som kjører.

Lysbilde4.jpeg
 

Elektrisk fremdrift

Denne konfigurasjonen brukes hovedsakelig til skip med stor kapasitet av elektrisk kraft i kombinasjon med store forskjeller i fremdriftskraft. Denne konfigurasjonen har følgende fordeler:

•Optimal propellhastighet over hele driftsområdet

•Minimert zero pitch tap

•Drivstoffsparing ved lav belastning