Siden 1884


Finnøy Gear & Propeller er et familieeid selskap som gjennom mer enn 135 år har utviklet seg fra å være et lokalt produksjonsverksted til dagens selskap som opererer på verdensbasis.


Selskapet er en ledende utvikler og produsent av nøkkelferdige fremdriftssystemer til moderne skipsfart. Produktporteføljen vår består av gir, propeller, dyser og fjernstyringer som kjennetegnes av høy kvalitet langs hele verdikjeden.

Finnøy Gear & Propeller er lokalisert i moderne produksjonslokaler på idylliske Finnøy like utenfor Ålesund. Vi er 55 ansatte ved vårt hovedkontor på Finnøy og salgskontor i Ålesund. I tillegg er vi representert gjennom et nettverk av agenter og samarbeidspartnere i Nord- Amerika, Europa, Asia, Oseana og Sør- Afrika. Med kunden i fokus skreddersyr vi løsninger for å møte de krav som stilles til presisjon og hurtighet.

 

Evolusjon

Helt siden vår spede begynnelse i 1884 har vi på tvers av skipstyper fulgt den teknologiske utviklingen og spesialisert oss på framdriftsløsninger for moderne fartøy.

 
logodelen.png

 

Banner gradert bakgrunn.PNG
 

Prinsipper for HMS


I alle steg av vår verdikjede arbeider vi proaktivt for å fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte og besøkende.


For å ivareta strenge arbeids- og miljøkrav tilrettelegger Finnøy Gear & Propeller for nødvendig opplæring og gjør grundige avvikshåndteringer og løpende risikovurderinger. Vi arbeider systematisk for å minimere vårt miljø-fotavtrykk som omfatter våre dag- til- dag handlinger, intern forskning og utvikling og samarbeid med regulerende myndigheter, leverandører og logistikkpartnere.

Selskapet regnes både for å være en lokal hjørnesteinsbedrift og internasjonal aktør. Vår etiske standard er derfor innrettet mot nasjonal lovgivning og forskrifter og internasjonale konvensjoner og instrumenter. Vi anser også vårt samfunnsansvar som todelt - både i form av verdiøkning innenfor den maritime næringen og å støtte opp om lokalmiljøet. Gjennom å støtte lokale lag og foreninger  så er vi med på å skape positive ringvirkninger for lokalsamfunnet vårt.

 

Finnøya.PNG