Den siste motoren ble produsert av totalt 668 motorer levert med opptil 360 hk. Et nytt kapittel begynte med en nybygd fabrikk med fokus på reduksjonsgirkasser og vribare propeller.

At motorfabrikken på Finnøy hadde hatt fornøyde kunder viser dette brevet fra Johan Giske, datert 20.november 1918:

Herr Nils N. Finnøy,

Paa opfordring meddeles at Ørsten Cement- & Betongstøberi, hersteds, har kjøpt hos Deres Firma en 180/200 HK. 4 cyl. skibsmotor til vort betongskib.

Før enn vi kjøpte denne motor innhentet vi alle de sakkyndiges mening om de forskjellige baade innen- og utenlandske motorer, og vi blev absolut anbefalet at kjøpe en "Finnøymotor", særlig da av Veritas besigtelsesmann og Sjøkontolens hærværende representant, og av de mange anbefalinger vi siden har faatt, er vi blitt bestyrket i vort valg, og Direktionen er enig om for fremtiden kun benytte "Finnøymotoren”.

-JOHAN GISKE