Vribare propeller

Propellene i Finnøy- serien er vribare og produseres i diametre fra 1000 mm og opp til 6000 mm. De leveres i 3- 4- eller 5- bladet utførelse. Propellnavet og bladene er laget av NiAl-bronse og kan leveres i rustfritt materiale. Propellakselen er hullboret og laget av svart akselstål eller rustfritt stål. Resultatet av vår årelange erfaring er et best mulig hydrodynamisk bladdesign med et minimum av vibrasjoner, støy og kavitasjon.

 


Propelldesign

Alle skip har individuelle behov. For å tilfredsstille disse behovene er propellbladene designet for best mulig ytelse med hensyn til trykk, effektivitet, støy og vibrasjon. Bladene er maskinert og balansert i henhold til ISO 484 standarder. Seilstilling brukes til å minimere draget fra propellen når den ikke er i bruk.

 
 
 

Dyse

For skip som har behov for maksimal slepekraft kan dyse monteres. Dysen øker slepekraften (bollard pull) med ca. 30-40% i forhold til en åpen propell og kan leveres som fast eller rordyse.


Fast dyse - NaCa 19A profile

Dette er "standard"- dysen som gir høy dysestøft i slepetilstand og er et utmerket valg for trålere, slepebåter og AHTS.


Fast dyse - Finnøy høyhastighetsprofil

Denne dysen er konstruert for å gi samme dysestyrke som NaCa 19A-typen ved lav hastighet. I tillegg er denne dysen konstruert for å redusere drag ved høyere hastighet. 


Rordyse

Det er ikke behov for ror ettersom en fast rorplate er montert på dysen. Propelldiameteren er større ettersom propellens senter kan flyttes akter.